Inicio :: 2013 :: noviembre (página 2)

Monthly Archives: noviembre 2013

Quina és la política del Consell quant a la integració de les persones immigrants?

Interpel•lació al Consell sobre la política general del Consell amb relació a la integració de les persones immigrants: “Quina és la política general del Consell amb relació a la integració de les persones immigrants?”

Pregunta a la consellera Bonig per les ajudes pendents a l’habitatge

Pregunta amb sol•licitud de resposta oral en el Ple a la consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient sobre el pagament de les ajudes en matèria d’habitatge:

“Quina és la previsió de dates per al pagament de les ajudes atorgades per la Generalitat corresponents a actuacions protegides en matèria d’habitatge, per les diferents tipologies (habitatge protegit nou, habitatge protegit usat, rehabilitació, lloguer-inquilins, VPNC en lloguer-empreses), i pels diferents plans d’habitatge?”

Senyories del PP estan enganyant als veïns de les Comarques de Castelló

Video defensant la PLL d’Esquerra Unida per tal de prohibir el fracking al País Valencià