Inicio :: Artículos :: Quina és la política del Consell quant a la integració de les persones immigrants?

Quina és la política del Consell quant a la integració de les persones immigrants?

Interpel•lació al Consell sobre la política general del Consell amb relació a la integració de les persones immigrants: “Quina és la política general del Consell amb relació a la integració de les persones immigrants?”